Praktični primeri uporabe programa Manto Insight v poslovanju:

Lineal d.o.o

Logo_večji_Lineal
Problem Težko sledijo dogajanju na projektih, dokumentih, stikih s poslovnimi partnerji, pojavila se je potreba, da bi bilo vse na enem mestu. Adobe_ikona
Rešitev Uvedba programa Manto Insight.
Stanje po uvedbi rešitve Vzpostavljen red, sledljivost, preprostost, enostavnost uporabe, celovitost informacij, prihranek časa pri iskanju, analizah, planiranju, olajšano doseganje ISO standardov.

TCL 

logo_večji_TCL
Problem Poslovni procesi potekajo v papirni obliki. Pojavila se je potreba, da bi procesi, ki v praksi že delujejo papirno, delovali tudi elektronsko, da bi prihranili čas. Pojavila se je tudi želja po hitri izdelavi raznih pregledov. Adobe_ikona
Rešitev Uvedba programa Manto Insight.
Stanje po uvedbi rešitve Hitrejši dostop do informacij in dokumentov potrebnih za enostavnejše delo, sprotno spremljanje delovnih nalogov in aktivnosti zaposlenih, izdelava potrebnih pregledov poslovanja.
Pokličite in se dogovorite

Manto Insight je mnogim pomagal izboljšati organizacijo podjetja.

Dogovorite se z nami za kratko srečanje. Spoznali boste, da tudi vaše delo lahko poteka bolj urejeno in hitreje.
Pokličite in se dogovorite