• Ko želite bistveno izboljšati obstoječo organizacijo dela ali vzpostaviti novo organizacijo dela.
 • Ko želite pohitriti delo z dokumenti.
 • Ko želite izboljšati pretok informacij med zaposlenimi.
 • Ko potrebujete sprotne podatke o stanju:
 • nalog in projektov
 • ter prodaji.

 • Za podjetja, ki želijo vzpostaviti ali bistveno izboljšati organizacijo dela:
 • pri izvajanju nalog in projektov,
 • v prodaji,
 • ter pri delu z dokumenti.
 • Za mala in srednja podjetja, ki imajo od 5 do 50 uporabnikov računalnikov.
 • Za projektno usmerjena podjetja.
 • Z uvedbo enega programa izboljšate organizacijo več področij v podjetju.
 • Za ceno enega programa dobite zmožnosti treh programov.
 • Ker je program tesno integriran:
 • z Microsoft Office-om (Word, Excel, Outlook),
 • z vašim poslovnim programom (ERP – Datalab Pantheon, SAOP ICenter in drugimi)
 • ter IP telefonijo.
 • V programu so zbrane desetletne izkušnje mnogih projektno usmerjenih podjetij.
 • V podjetju Manto smo se specializirali posebej za izboljšave organiziranosti v projektno usmerjenih malih in srednjih podjetjih.