• Ko želite bistveno izboljšati obstoječo organizacijo dela ali vzpostaviti novo organizacijo dela.
  • Ko želite pohitriti delo z dokumenti.
  • Ko želite izboljšati pretok informacij med zaposlenimi.
  • Ko potrebujete sprotne podatke o stanju:
  • nalog in projektov
  • ter prodaji.

  • Za podjetja, ki želijo vzpostaviti ali bistveno izboljšati organizacijo dela:
  • pri izvajanju nalog in projektov,
  • v prodaji,
  • ter pri delu z dokumenti.
  • Za mala in srednja podjetja, ki imajo od 5 do 50 uporabnikov računalnikov.
  • Za projektno usmerjena podjetja.
  • Z uvedbo enega programa izboljšate organizacijo več področij v podjetju.
  • Za ceno enega programa dobite zmožnosti treh programov.
  • Ker je program tesno integriran:
  • z Microsoft Office-om (Word, Excel, Outlook),
  • z vašim poslovnim programom (ERP – Datalab Pantheon, SAOP ICenter in drugimi)
  • ter IP telefonijo.
  • V programu so zbrane desetletne izkušnje mnogih projektno usmerjenih podjetij.
  • V podjetju Manto smo se specializirali posebej za izboljšave organiziranosti v projektno usmerjenih malih in srednjih podjetjih.